استفاده از کیسه های پلی اتیلن به عنوان یک محصول فوق العاده رایج و به صرفه به منظور بسته بندی محصولات مورد استفاده قرار می گیرد .در مصارف صنعتی ،تجاری ،مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد دراین صورت کیفیت محصول کاملا حفظ می شود و مهم جذابیت بیشتری برای خریدار خواهد داشت .

چاپ نایلون

استفاده از کیسه های پلی اتیلن به عنوان یک محصول فوق العاده رایج و به صرفه به منظور بسته بندی محصولات مورد استفاده قرار می گیرد .در مصارف صنعتی ،تجاری ،مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد دراین صورت کیفیت محصول کاملا حفظ می شود و مهم جذابیت بیشتری برای خریدار خواهد داشت .
تکنیک های چاپ روی نایلون :
1) سیلک: در این تکنیک نیازمند آن هستیم تا طراحی خود را به بهترین وجه ممکن و بهترین کیفیت و ظرافت انجام شود.
2) چاپ افست : این چاپ در بین دیگر چاپ ها بیشتر مورد توجه مشتریان قرار گرفته ،دلیل های آن به شرح زیر می باشد :
کیفیت بسیار بالای آن و تیراژپایین این نوع چاپ البته در چاپ اسکرین مشتریان می توانند تیراژی کمتر و قیمتی مناسب تر از چاپ افست را سفارش دهید اما نمی توان کیفیت در چاپ امنیت را نادیده گرفت .این چاپ برجستگی و فرو رفتگی ندارد ،به همین دلیل به آن چاپ مسطح می گویند .