آموزش طراحی بروشور با فتوشاپ رایگان و متن باز

آموزش طراحی بروشور با فتوشاپ رایگان و متن باز

بروشور ورقه ای چند لتی یا یک کتاب کوچک چند ورقه ای ای می باشد که توسط آن محصول و یا خدمات هر حرفه ای شناسایی یا جهت آموزش بکارگیری محصول و خدمات از سوی سازندگان عرضه می گردد. اکثرا این محصول را جهت راهنمایی هر چه بیشتر کاربران و یا تبلیغات بکار می برند. […]

ادامه مطلب