چاپ سربرگ اداری و مدیریتی+قیمت چاپ سربرگ فوری و ارزان

چاپ سربرگ اداری و مدیریتی+قیمت چاپ سربرگ فوری و ارزان

ملزومات اداری و مورد مصرف در یک شرکت، به دسته های مختلفی تقسیم می شود که سربرگ اداری، یکی از مهم ترین آن هاست. سربرگ های اداری همان کاغذهای A4 یا A5 می باشد که برای نوشتن نامه های اداری یا فاکتور و پیش فاکتور از آن استفاده می شود و برای نوشتن نامه یا صدور فاکتور و هر […]

ادامه مطلب
نحوه چاپ سربرگ در تمام صفحات اکسل

نحوه چاپ سربرگ در تمام صفحات اکسل

استفاده از اکسل امروزه برای فعالیت های اداری، تحصیلی و آموزشی امری مهم و ضروری می باشد، لذا نحوه استفاده درست از آن به خصوص در هنگام چاپ داده های موجود در اکسل، مهم جلوه داده می شود. در این مطلب، بیان ترفندهایی چندگانه برای چاپ اصولی اکسل با داده های گوناگون را بیان کنیم […]

ادامه مطلب